Δίκτυο Συνεργατών

Η εταιρεία Πετράκης διαθέτει πανελλήνιο δίκτυο συνεργατών μεσω του οποίου εξυπηρετεί όλη τη χώρα.