Αρχές

 • Πιστεύουμε πως ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας είναι οι άνθρωποι. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το management μιας εταιρείας είναι να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση, κατανόηση και αποδοχή του τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να συμβεί.

  Έχουμε κερδίσει την αφοσίωση των συνεργατών μας. Έτσι, ο καθένας προσφέρει την εργασία του στο βέλτιστο βαθμό και τηρεί ό,τι έχει προσυμφωνηθεί, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και βελτίωση του γενικότερου έργου, αφού είναι διατεθειμένος να επιστρατεύσει μια πρόσθετη προσπάθεια, όποτε η περίσταση το απαιτεί.

  Αισθάνονται όλοι υπεύθυνοι για τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες της εταιρείας και έτσι αντιλαμβάνονται τα πάντα σαν μια πρόκληση.

  Όλη η αγορά βασίζεται πλέον στη λογική της μακροχρόνιας έντοκης πίστωσης, με τη βοήθεια της διαφήμισης, της εμπορικής ψυχολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Οι συναλλαγές «τοις μετρητοίς» υποδηλώνουν πλέον εμπορικές πράξεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για εμπορεύματα μάλλον μικρής αξίας.

 • Επικοινωνία

  Έδρα
  Ζαννέτου 40, Πειραιάς,
  Τ.Κ. 185 41, Τηλ. 210-5560009-10,
  Fax: 210-5540035
  Email: info@petrakis-transport.gr

  Υποκατάστημα Α’:
  Γεωργίου Κουβίδη 31,
  Ελευσίνα, Τ.Κ. 192 00

  Υποκατάστημα Β’:
  Ιωνίας 7, Καλοχώρι 57009
  Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310753720,
  Fax: 2310753721

  metakomizw