Πολιτική Ποιότητας

 • Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Α.Ε είναι η εδραίωση μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων, και παράλληλα θα αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας στον τομέα της.

  Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 που αφορά :

  • Υπηρεσίες Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων
  • Υπηρεσίες Διακίνησης Δεμάτων Courier

  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

  • στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη
  • στην άριστη αποθήκευση και διατήρηση των εμπορευμάτων
  • στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιας μεταφοράς εμπορευμάτων
  • στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των εργασιών
  • μας
  • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και
  • διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

  Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
  • βελτίωση της παραγωγικότητας
  • μείωση του κόστους
  • μείωση των παραπόνων των πελατών μας
  • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας
 • Επικοινωνία

  Έδρα
  Ζαννέτου 40, Πειραιάς,
  Τ.Κ. 185 41, Τηλ. 210-5560009-10,
  Fax: 210-5540035
  Email: info@petrakis-transport.gr

  Υποκατάστημα Α’:
  Γεωργίου Κουβίδη 31,
  Ελευσίνα, Τ.Κ. 192 00

  Υποκατάστημα Β’:
  Ιωνίας 7, Καλοχώρι 57009
  Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310753720,
  Fax: 2310753721

  metakomizw