Υπηρεσίες

 • Μεταφορές με 24ωρη παράδοση

  Τα εμπορεύματα φτάνουν στον προορισμό τους με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

 • Παραδόσεις
  door to door

  Παραλαβή και παράδοση της αποστολής από την διεύθυνση του αποστολέα στη διεύθυνση του παραλήπτη.

 • Αποθηκεύσεις (logistics)

  Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, φυλάσσουμε στις καλύτερες συνθήκες τα προϊόντα σας και οργανώνουμε τις αποστολές τους.

 • Μετακόμιση

  Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετακόμισης από την εταιρεία μας, με το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στην μεταφορά.

  Περισσότερα
 • Πανελλήνιο δίκτυο συνεργατών

  Διαθέτουμε πανελλήνιο δίκτυο συνεργατών μεσω του οποίου εξυπηρετούμε όλη τη χώρα.

 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

  Ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων, εκτελωνισμοί, αντικαταβολές, τμηματικές παραδόσεις.