Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διασφαλίζουμε ότι, οι δραστηριότητές της ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. πληρούν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας και επαληθεύονται από ανεξάρτητες εταιρείες πιστοποιήσεις οι οποίες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση μας. Ως αποτέλεσμα, έχουμε επενδύσει στις παρακάτω διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

EN ISO 9001Quality Management
EN ISO 14001Environmental Management
EN ISO 39001Road Traffic Safety
OHSAS 18001Occupational Health and Safety