Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: WWW.PETRAKIS-TRANSPORT.GR,
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ SOCIAL MEDIA KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.  

H εταιρεία Μεταφορική Πετράκης Α.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ζαννέτου, αριθμ. 40, ΑΦΜ: 099021010 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Υποκατάστημα Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Κ. 192 00, e-mail: [email protected] (στο εξής η Εταιρεία), είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.petrakis-transport.gr καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσων επικοινωνίας που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής

Δια της παρούσας ενημερώνουμε τον επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μέσων    επικοινωνίας της Εταιρείας και των υποκαταστημάτων της,  αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

1.ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤOΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία υπέβαλε το αίτημα,

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

– η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

–ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider),

στον διακομιστή  της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

– εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

– εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,

– αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το έννομο συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ.

Η Eταιρεία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον επισκέπτη/χρήστη με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστότοπου (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Σκοπός/Νομική Βάση Επεξεργασίας.
Για να απαντήσουμε σε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

-Σε περίπτωση που υφίσταται συμβατική σχέση με την Εταιρεία σκοπός επεξεργασίας είναι η επικοινωνία μας μέσα στο πλαίσιο αυτής. Στην  οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης.

-Για  την έναρξη συνεργασίας εφόσον μας αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης  με δική  του πρωτοβουλία σχετικό μήνυμα. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελούν οι αναγκαίες ενέργειές μας για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

3.NEWSLETTER

Η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για εκείνους τους χρήστες / επισκέπτες που έχει  ήδη επαγγελματική  σχέση μαζί τους, προκειμένου να τους στείλει ενημερωτικό δελτίο.

Σκοποί Επεξεργασίας./Νομική Βάση Επεξεργασίας.

για την ενημέρωσή του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με δράσεις, εξελίξεις, εκδηλώσεις, επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικά νέα της Εταιρείας μας, με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων  σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις του προμηθευτή/πελάτη, που αποκτήθηκαν νομίμως μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας σχέσης. Στην οριζόμενη περίπτωση  νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

4.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ/email [email protected]

Ο χρήστης / επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση εργασίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου,  παρέχοντας προσωπικά δεδομένα, όπως είναι  (όνομα, επώνυμο), στοιχεία  εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία( αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα)   στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει. 

Σκοποί Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

-για την επιλογή υποψηφίων για απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και για την επικοινωνία με τον υποψήφιο στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επιλέγει τους  κατάλληλους απασχολούμενους που επιθυμεί, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων που έχει θεσπίσει  και βάσει των αναγκών της.

–για  τη θεμελίωση,  άσκηση, ή υποστήριξη  νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί  το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα “«Υποψήφιοι»”.

5.ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

H Εταιρεία διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • ΥouTube

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως ενδεικτικά είναι όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή/και τη φωτογραφία σας).

Σκοπός επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, για την παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

Σημειώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:

 5.1. Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Εταιρεία υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων. Η Εταιρεία  δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος. Η Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, δυσφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

6.ΧΡΗΣΗ COOKIES.

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα αυστηρώς απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies, τα οποία μπορείτε να τα επιλέξετε με δική σας θετική ενέργεια -συγκατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην Πολιτική cookies

Για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τα cookies παρακαλώ πατήστε εδώ

7.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ GOOGLE MAPS

Στον Ιστότοπο μας, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Google Maps API για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία μας. Όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες Google, τα δεδομένα σας σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας τους από τον επισκέπτη συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την Google. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε παρέχουμε κάποια εγγύηση για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου Google maps. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google Maps, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας της Google, https://www.google.com/intl/el-GR_GR/help/terms_maps/ , η οποία βρίσκεται κάτω από τον σχετικό χάρτη που υπάρχει στον Ιστότοπό μας, με την ένδειξη Όροι Χρήσης.

8.ΑΝΗΛΙΚΟΙ.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η Εταιρεία δε συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

9.ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:
-χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας, τηλεφωνικές γραμμές της Εταιρείας, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (παράγραφος 2)
-έχει προηγούμενη εμπορική σχέση την Εταιρεία προκειμένου να του στείλει ενημερωτικό δελτίο (παράγραφος 3)
-αποστολή βιογραφικού σημειώματος ή / και αίτησης για εργασία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]   (παράγραφος 4)
-χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας (παράγραφος 5)
-όταν ενεργοποιεί τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies (παράγραφος 6).

Η Εταιρεία συλλέγει με  αυτοματοποιημένα μέσα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:
-λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο», από τα αυστηρώς απαραίτητα cookies. (παράγραφος 6)

10.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ/ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας, έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι κατηγορίες:

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας.

(γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής της Εταιρείας (ΙΤ), φιλοξενίας και διαχείρισης της ιστοσελίδαςe-mails, social media,  διανομής e-mails (news letter), νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, δικαστικοί επιμελητές.

(δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι third party cookies, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).

(ε) Δημόσιες  Αρχές  ή υπηρεσίες, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

(στ) Φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα που έχουν  και αποδεικνύουν έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Εταιρεία όπου απαιτείται συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επεξεργάζονται  τα δεδομένα σας και τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Διαβιβάζουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση γίνεται με βάση κατάλληλες εγγυήσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.

11.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

 • δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)
 • δικαίωμα διόρθωσης(για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)
 • δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας(σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),
 • δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),
 • δικαίωμα εναντίωσης(για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)
 • δικαίωμα ανάκλησης(έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή /και οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή/και οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

-με έγγραφη επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

-αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Υποκατάστημα Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Κ. 192 00)

Κατ’ εξαίρεση:
-Για την ανάκληση της συγκατάθεσης εγκατάστασης των μη αυστηρών απαραίτητων cookies, μπορείτε να τα από επιλέξετε από το παράθυρο επιλογής εδώ. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.
– Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από την Εταιρεία και να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσής σας, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας πάνω στην επιλογή «unsubscribe from this list», που υπάρχει σε κάθε newsletter της Εταιρείας.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: [email protected], fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr)

12.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

13.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

H Eταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα είναι φορολογικό, εμπορικό δίκιαο), για την επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για τους αιτούντες απασχόληση η Εταιρεία θα διατηρήσει  τα προσωπικά σας δεδομένα για ανώτατο χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από τη λήψη της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να αξιολογήσουμε την αίτησή σας. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της μη έναρξης της συνεργασίας μας /πρόσληψης σας,  η Εταιρεία επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων  σας, εκτός αν προβλέπεται  μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, οπότε ο ανωτέρω  χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα ή βρίσκονται  εξέλιξη δικαστικές ή εξωδικαστικές  ενέργειες με την  Εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, οπότε κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την επίλυση της διαφοράς.

Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια. 

14.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.petrakis-transport.gr

Έκδοση 2.2: 08.06.2022