Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Ηλέκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI)

Η εταιρεία μας κατανοεί την ανάγκη της απρόσκοπτης μεταφοράς πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Μέσω της εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange), έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε με τους Πελάτες μας ηλεκτρονικά δεδομένα και παραστατικά, όπως τιμολόγια, παραγγελίες, εντολές αγορών, στοιχεία πωλήσεων, υπόλοιπα αποθεμάτων και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εφοδιαστική τους αλυσίδα, με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια.

Ως αποτέλεσμα, με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI μεταξύ της Εταιρείας μας και των Πελατών μας):

  • αποφεύγονται οι χρονοβόρες χειροκίνητες διαδικασίες ανταλλαγής στοιχείων και παραστατικών και πραγματοποιείται εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου μεταξύ των συναλλασσόμενων
  • εξαλείφονται όλα τα έξοδα των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκτύπωση, διαχείριση, αρχειοθέτηση και αποστολή εγγράφων
  • διασφαλίζεται η άμεση και ακριβής ανταλλαγή πληροφοριών και παραστατικών
  • μηδενίζονται όλα τα λάθη που οφείλονται σε σφάλματα πληκτρολόγησης