Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Βελτιστοποίηση Διαδρομής

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία (WorkForce Manager™) για το σχεδιασμό και τη δρομολόγηση των καθημερινών μας μεταφορών έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την υπηρεσία και να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος μεταφοράς. Με τη χρήση του WorkForce Manager™ αξιολογούμε όλους τους πιθανούς τρόπους μεταφοράς, τις διαδρομές και τις ευκαιρίες ενοποίησης και παράγουμε τον καλύτερο συνδυασμό διαδρομών.

Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσφέρουμε ισχυρές, ολοκληρωμένες και πρακτικές λύσεις μεταφοράς που μειώνουν το κόστος και ενδυναμώνουν την εξυπηρέτηση των Πελατών:

  • Μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας των φορτηγών οχημάτων
  • Ελαχιστοποίηση των άσκοπων διαδρομών, διάρκεια στάθμευσης και χρήση καυσίμου
  • Βελτίωση των ποσοστών απόδοσης στους χρόνους παράδοσης
  • Μείωση των χρεώσεων υπερωριών
  • Αύξηση του ποσοστού για περισσότερο ακριβείς ώρες άφιξης και αναχώρησης
  • Λειτουργία οχημάτων με ταχύτητα, ευελιξία και με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο