Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Βασικές Αξίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Εστιάζουμε στους πελάτες μας

Οι Πελάτες μας είναι στο επίκεντρο της επιχείρησης μας. Οι καθημερινές μας δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με απώτερο σκοπό να ενδυναμώσουν την καθημερινή λειτουργία των Πελατών μας και να διασφαλίσουν τους στόχους της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Ποιότητα και Αξιοπιστία

Δεσμευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Τηρούμε τις από κοινού συμφωνηθείσες απαιτήσεις των Πελατών μας και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών στην καθημερινή μας εργασία.

Ευελιξία και Καινοτομία

Προσαρμοζόμαστε στο καθημερινά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ανάγκες του κάθε Πελάτη μας. Μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μοναδικών λύσεων, παρέχουμε υψηλή αξία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των Πελατών μας.

Ακεραιότητα

Υποστηρίζουμε τη φήμη μας στην αγορά για την ακεραιότητα μας. Όλες οι επιχειρηματικές μας πρακτικές είναι ηθικές, ειλικρινείς και δίκαιες.

Οι βασικές μας αξίες καθορίζουν ποιοι είμαστε και αποτελούν το θεμέλιο της εταιρείας μας, καθοδηγούν δε τις καθημερινές μας ενέργειες και συμπεριφορές και επηρεάζουν τον τρόπο που συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και τον τρόπο που εξυπηρετούμε τους Πελάτες μας.