Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Γιατί να μας επιλέξετε

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Οι Πελάτες βασίζονται στις αποδεδειγμένες υπηρεσίες μας για τη μεταφορά προϊόντων με μέγιστη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικό κόστος και έχουν την εμπιστοσύνη να γνωρίζουν ότι συνεργάζονται με έναν αξιόπιστο εταίρο με αποδεδειγμένη ικανότητα στον κλάδο των Μεταφορών & Logistics:

Αποδεδειγμένη Τεχνογνωσία

Η Ομάδα Διαχείρισης της Εταιρείας έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και γνωρίζει πώς να ολοκληρώνει το έργο της με τη μέγιστη αποδοτικότητα και ταχύτητα.

Ευέλικτες Λύσεις

Προσεγγίζουμε ξεχωριστά τις ανάγκες του κάθε Πελάτη. Προτείνουμε την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λύση, είτε πρόκειται για μεταφορά προιόντων ή άλλες υπηρεσίες Logistics. Ευελιξία για την Εταιρεία μας σημαίνει:
• Σύντομοι χρόνοι απόκρισης
• Ειδικές λύσεις μεταφοράς ανά γεωγραφική περιοχή

Αξιοπιστία

Κορυφαία ποιότητα στη μεταφορά σημαίνει ότι οι Πελάτες μπορούν να βασίζονται στον πάροχο υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία είναι μία από τις σημαντικότερες αξίες της Εταιρείας μας και οι εργαζόμενοι μας την προασπίζουν ενεργά κάθε ημέρα.

Το σύνολο των τμημάτων της Εταιρείας μας είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο προς την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δομών του δικτύου των Εξωτερικών Συνεργατών μας, των λογισμικών μας συστημάτων και της παρακολούθησης και του ελέγχου των καθημερινών μας διαδικασιών.

Σχέσεις με τους Πελάτες

Η υπέρβαση των προσδοκιών των Πελατών μας είναι το «κλειδί» της επιτυχίας της Εταιρεία μας. Επιδιώκουμε, τη συνεχή ανάπτυξη των σχέσεων με τους Πελάτες με σκοπό, την κατανόηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων της Αλυσίδας Εφοδιασμού τους και τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής λύσεων που οδηγούν σε θετικά γι’ αυτούς αποτελέσματα.

Οικονομική Ευρωστία

Είμαστε μια οικονομικά υγιής Εταιρεία με κεφάλαιο κίνησης ικανό για τη στήριξη των απαιτήσεων των Πελατών στο χώρο των Μεταφορών & Logistics. Εστιάζουμε σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Τεχνικό Εξοπλισμό, στη συνεχή παρακολούθηση του ελέγχου του κόστους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ένας αξιόπιστος σύγχρονος εταίρος στο χώρο των Μεταφορών & Logistics.

Ο βαθμός γνώσης μας διασφαλίζει ότι οι ανάγκες των Πελατών καλύπτονται ανά πάσα στιγμή. Παρέχουμε αδιάληπτη υποστήριξη (365/24/7) προς τους Πελάτες μας για περισσότερο από 40 χρόνια.