Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε παρέχει Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας, ώστε οι πελάτες της να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα σε κάθε σημείο των διαδικασιών της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και να προσθέτουν πραγματική αξία στις μάρκες τους. Ως εταιρεία, διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία που ενσωματώνει εκείνες τις διαδικασίες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού των Πελατών μας και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, όλες οι Υπηρεσίες μας δύναται να προσαρμοστούν ανάλογα τους στόχους και τις ανάγκες των Πελατών μας.

1. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε παρέχει μια ταχεία και προσιτή λύση με την υπηρεσία Παράδοσης επι Αντικαταβολή (COD) σε μετρητά. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα υψηλής ανάπτυξης εθνικό δίκτυο διανομής, καθώς η υπηρεσία COD είναι διαθέσιμη σε όλη την Ελλάδα. Οι Οδηγοί μας ή/και οι Συνεργάτες μας, τη στιγμή της παράδοσης, θα συλλέξουν το ποσό που αναγράφεται στο Δ.Α. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να συλλέξουμε την πληρωμή μετά από τρεις απόπειρες, το εμπόρευμα θα επιστραφεί στον Αποστολέα (Πελάτη).

Από πλευράς μας, η εξόφληση προς τον Αποστολέα (Πελάτη) θα γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει ο Πελάτης.
Το ανώτατο ποσό για τις αποστολές με την υπηρεσία Παράδοσης επι Αντικαταβολή ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

The maximum amount for COD shipments is EUR 2,000 and a fixed supplement on the amount collected is charged.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε ειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία προσαρμοσμένων λύσεων για όλα τα στάδια της διαχείρισης για την επιστροφή των εμπορευμάτων. Η Διαδικασία περιλαμβάνει διαχειριστικά και διοικητικά βήματα που σχετίζονται με το χειρισμό των εμπορευμάτων που έχουν επιστραφεί από Πελάτες σας, απλοποιεί την επιστροφή των προϊόντων και μειώνει το χρόνο ανάκτησης των περιουσιακών σας στοιχείων, εξασφαλίζοντας υψηλή Εξυπηρέτηση Πελατών και χαμηλό κόστος.

Από την έδρα μας στην Ελευσίνα, η ομάδα μας θα υποστηρίξει το πρόγραμμα αντίστροφης εφοδιαστικής σε όλη την Ελλάδα, παρακολουθώντας κάθε λεπτομέρεια του έργου σας και παρέχοντας συχνές ενημερώσεις.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Πολλοί Πελάτες αποστέλλουν τα προϊόντα τους προς τους πελάτες τους μέσω επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών συσκευασίας, όπως, παλέτες, κιβώτια, κάδοι, κ.α. Με σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της διατήρηση της ποιότητας των εμπορευμάτων που αποστέλλονται, οι Πελάτες επενδύουν ένα σημαντικό ποσό στην προμήθεια αυτών των επαναχρησιμοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων συσκευασίας.

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε, διαχειρίζεται καθημερινά την επιστροφή των επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών συσκευασίας του κάθε Πελάτη διασφαλίζοντας, την ποιότητα των εμπορευμάτων κατά τη διέλευση και την αποφυγή των απωλειών με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας των Πελατών της.

4. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – Διαχείριση εισαγωγών και εξαγωγών

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε έχει από το 1992 μια μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών εκτελωνισμού. Οι Συνεργάτες μας διεκπεραιώνουν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, όλες τις απαραίτητες εκτελωνιστικές διαδικασίες παρέχοντας υπηρεσίες για όλα τα είδη των προϊόντων.

Οι Υπηρεσίες Εκτελωνισμού μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων κατά την Εισαγωγή
 • Eκτελωνισμός Εμπορευμάτων κατά την Εξαγωγή
 • Τελωνειακή Αποταμίευση
 • Εφοδιασμοί
 • Carne ΑΤΑ
 • Πιστοποιητικό Τ2L
 • Πιστοποιητικό ΕUR.1
 • Πιστοποιητικό A.T.R
 • Αναλώσεις
 • Ατέλειες εμπορευμάτων
 • Αποθηκεύσεις σε τελωνειακούς χώρους
 • Προσωρινή εισαγωγή-επανεξαγωγή(Ενεργητική τελειοποίηση)
 • Προσωρινή εξαγωγή-επανεισαγωγή (Παθητική τελειοποίηση)
 • Εγκρίσεις ποσοστώσεις (QUOTAS)