Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Οι άνθρωποί μας

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οικοδομούμε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας

Ως οικογενειακή επιχείρηση, πιστεύουμε στη σημασία της δημιουργίας ενός οικογενειακού μοντέλου περιβάλλοντος εργασίας. Η Εταιρεία μας έχει ως γνώμονα το στόχο για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού και δίκαιου χώρου απασχόλησης και της παροχής ίσων ευκαιριών στους εργαζομένους. Η κουλτούρα για το κορυφαίο επίπεδο ως προς την εξυπηρέτηση των Πελατών ξεκινά από τον πυρήνα μας, τους υπάλληλοί μας, οι οποίοι είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία μας. Η κουλτούρα μας τους ενθαρρύνει να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και θετικοί.

Η σημασία της πολυμορφίας

Υιοθετούμε την πολυμορφία των εργαζομένων (προσωπικότητα, ατομικά χαρακτηριστικά, τρόπους σκέψης, αντίληψη της αξίας) και αντιλαμβανόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας μας αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων πόρων.

Εξασφαλίζουμε την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής διαβίωσης

Υποστηρίζουμε το μοντέλο εργασίας που διασφαλίζει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και εστιάζουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο κάθε εργαζόμενος είναι σε θέση να εργαστεί με αίσθηση ικανοποίησης επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων εργασίας και άδειας.

Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας

Δεσμευόμαστε για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων μας, των υπαλλήλων των Πελατών μας και του ευρύτερου κοινού. Ακολουθούμε τεκμηριωμένη πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και διατηρούμε σε λειτουργία ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η πρόληψη περιστατικών και τραυματισμών στο χώρο εργασίας.
  • Η βελτίωση των επιδόσεων μας στην Υγεία και την Ασφάλεια.
  • Η ανάπτυξη και διατήρηση μιας εταιρικής κουλτούρας βάσει της οποίας όλοι οι εργαζόμενοι, οι εταίροι, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι μοιράζονται αυτή τη δέσμευση για την Υγεία και την Ασφάλεια