Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

AUTOMOTIVE

Ανταλλακτικά

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. παρέχει ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες Logistics & Μεταφορών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία Ανταλλακτικών για Ι.Χ και Επαγγελματικά Οχήματα, Δίκυκλα, Μηχανήματα Δομικών Έργων και Βιομηχανικό Εξοπλισμό προσφέροντας μια μοναδική υπηρεσία διαχείρισης και διανομής των εμπορευμάτων τους σε όλη την Ελλάδα.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας, σχεδιάζουμε και εξατομικεύουμε τις απαιτήσεις του κάθε Πελάτη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτές να ταιριάζουν επακριβώς και συχνά να υπερβαίνουν τις καθημερινές του ανάγκες. Η τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς διαδικασίες που ακολουθούμε διασφαλίζουν την έγκυρη και έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών, στην Αττική και σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν,
• Cross Docking
• Μεταφορά με:
• Παράδοση την Επόμενη Ημέρα
• Παράδοση Αυθημερόν
• Παράδοση Express
• Διαχείριση Επιστροφών

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

 • Cross Docking
 • Returns Processing
 • Transportation including:
  • Line Haul
  • Trucking Services
  • Same-Day Delivery
  • Next-Day Delivery
  • Express Delivery

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας

Τηλ. 2105560009-10

Email. [email protected]

Μπαταρίες

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχει εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία στην αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά μπαταριών παντός τύπου. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Εταιρείας μας, συνεργάζεται με τους Πελάτες, με σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια και τη διαδικασία σχεδιασμού, για να δημιουργήσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησής.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν βασικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται τον υψηλότερο βαθμό τυποποίησης, ασφάλειας και αξιοπιστίας για κάθε αποστολή.

Τεχνογνωσία & Μέγιστη Ασφάλεια

Certified systems and processes ensure full compliance with dangerous goods regulations. All employees who handle automotive & industrial batteries receive awareness and Η Εταιρία μας έχει πολυετή εμπειρία, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εφαρμόζει τους αντίστοιχους κανονισμούς που απαιτούνται για την διαχείριση και τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η Εταιρεία μας διαθέτει ειδικούς χώρους αποθήκευσης, οχήματα πιστοποιημένα ως προς ADR και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Έτσι, επιτυγχάνουμε, την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των προιόντων, διασφαλίζοντας την ομαλή και αδιάληπτη λειτουργία των καθημερινών λειτουργιών των Πελατών μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν,
• Υπηρεσίες Παραλαβής & Αποθήκευσης
• Εκφόρτωση Container
• Αποθήκευση
• Διαδικασία διαχείρισης FIFO / LIFO
• Συλλογή Παραγγελιών
• Φόρτωση
• Διαχείριση Ελέγχου Αποθέματος
• Cross Docking
• Μεταφορά με:
• Παράδοση την Επόμενη Ημέρα
• Παράδοση Αυθημερόν
• Παράδοση Express
• Διαχείριση Επιστροφών
• Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας όπως, Ποιοτικός Έλεγχος, Επικόλληση Ετικετών, Καταστροφή Ελαττωματικών Προιόντων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας
Τηλ. 2105560009-10
Email. [email protected]

Our services include

 • Storage and Warehousing
 • Cross Docking
 • Returns Processing
 • Transportation including:
  • Line Haul
  • Trucking Services
  • Same-Day Delivery
  • Next-Day Delivery
  • Express Delivery

Our DIN EN ISO 9001/2015 Quality Management certification guarantees for superior handling. Our quality Transport & Logistics Services for Automotive & Industrial Batteries free you to dedicate your time to your core operations. Together, we will develop an optimised supply chain concept – innovative and tailored to your very needs. Contact us for a consult.

Talk to our Traffic Desk to discuss your requirements.

Tel. (+30)2105560009-10

Email. [email protected]

Ορυκτέλαια/Λιπαντικά

Η αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά των Ορυκτελαίων & Λιπαντικών απαιτούν ειδικό χειρισμό. Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. παρέχει ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες Logistics & Μεταφοράς σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο των Ορυκτελαίων και των Λιπαντικών βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Η Εταιρεία μας διαθέτει ειδικούς χώρους αποθήκευσης, οχήματα πιστοποιημένα ως προς ADR και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Έτσι, επιτυγχάνουμε, την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των προιόντων, διασφαλίζοντας την ομαλή και αδιάληπτη λειτουργία των καθημερινών λειτουργιών των Πελατών μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν,
• Υπηρεσίες Παραλαβής & Αποθήκευσης
• Εκφόρτωση Container
• Αποθήκευση
• Διαδικασία διαχείρισης FIFO / LIFO
• Συλλογή Παραγγελιών
• Φόρτωση
• Διαχείριση Ελέγχου Αποθέματος
• Cross Docking
• Μεταφορά με:
• Παράδοση την Επόμενη Ημέρα
• Παράδοση Αυθημερόν
• Παράδοση Express
• Διαχείριση Επιστροφών
• Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας όπως, Ποιοτικός Έλεγχος, Επικόλληση Ετικετών, Καταστροφή Ελαττωματικών Προιόντων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας
Τηλ. 2105560009-10
Email. [email protected]

Our services include

 • Storage and Warehousing
 • Cross Docking
 • Returns Processing
 • Transportation including:
  • Line Haul Trucking Services,
  • Same-Day Delivery,
  • Next-Day Delivery
  • and Express Deliver

Our DIN EN ISO 9001/2015 Quality Management certification guarantees for superior handling. Our quality Transport & Logistics Services for Lubricants free you to dedicate your time to your core operations. Together, we will develop an optimised supply chain concept – innovative and tailored to your very needs. Contact us for a consult.

Talk to our Traffic Desk to discuss your requirements.

Tel. (+30)2105560009-10

Email. [email protected]

Ελαστικά

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ελαστικών Ι.Χ & Επαγγελματικών Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργων και δίκυκλων. Κάθε χρόνο, η Εταιρία μας διαχειρίζεται χιλιάδες ελαστικά και εφαρμόζει μοναδικές λύσεις για τους Πελάτες της οι οποίες καλύπτουν τις βασικές υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς έως και τη σχέση μας ως παρόχου μίας πλήρους υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Η Εταιρεία μας διαθέτει ειδικούς χώρους αποθήκευσης και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στην καθημερινή διαχείριση και τη μεταφορά των ελαστικών στους τελικούς παραλήπτες. Έτσι, επιτυγχάνουμε, την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των προιόντων, διασφαλίζοντας την ομαλή και αδιάληπτη λειτουργία των καθημερινών λειτουργιών των Πελατών μας. Στους αποθηκευτικούς της χώρους, στις εσωτερικές μεταφορές, την προώθηση των εμπορευματικών μεταφορών, την προσαρμοσμένη εκκαθάριση, την αποθήκευση και την παράδοση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν,
• Υπηρεσίες Παραλαβής & Αποθήκευσης
• Εκφόρτωση Container
• Αποθήκευση
• Διαδικασία διαχείρισης FIFO / LIFO
• Διαδικασία Διαχείρισης DOT
• Συλλογή Παραγγελιών
• Φόρτωση
• Διαχείριση Ελέγχου Αποθέματος
• Cross Docking
• Μεταφορά με:
• Παράδοση την Επόμενη Ημέρα
• Παράδοση Αυθημερόν
• Παράδοση Express
• Διαχείριση Επιστροφών
• Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας όπως, Ποιοτικός Έλεγχος, Επικόλληση Ετικετών, Καταστροφή Ελαττωματικών Προιόντων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας
Τηλ. 2105560009-10
Email. [email protected]

Our services include

 • Warehouse Services (Container off-loading – Storage – Controllable FIFO and LIFO processing – Order Picking – Loading – DOT Management – Inventory Control), considering seasonal variations
 • Cross Docking
 • Transportation including Line Haul Trucking Services, Same-Day Delivery, Next-Day Delivery and Express Delivery
 • Value Added Services, such as Quality Control, Labelling, Returns Processing and Disposal

Our DIN EN ISO 9001/2015 Quality Management certification guarantees for superior handling. Our quality Transport & Logistics Services for Tires free you to dedicate your time to your core operations. Together, we will develop an optimised supply chain concept – innovative and tailored to your very needs. Contact us for a consult.

Talk to our Traffic Desk to discuss your requirements.

Tel. (+30)2105560009-10

Email. [email protected]

ΔΙΚΥΚΛΑ / ATVs

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Logistics & Μεταφοράς Δίκυκλων (μοτοσικλέτες & scooters) και οχήματα παντός εδάφους (4τροχών). Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα των Πελατών μας .

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσία τεχνικής προετοιμασίας των δίκυκλων και ευέλικτες λύσεις μεταφοράς βελτιστοποιώντας τους πόρους και τη διαθεσιμότητα του στόλου μας ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν,
• Υπηρεσίες Παραλαβής & Αποθήκευσης
• Εκφόρτωση Container
• Αποθήκευση
• Διαδικασία διαχείρισης FIFO / LIFO
• Διαδικασία Τεχνικής Προετοιμασίας
• Τοποθέτηση Accessories
• Συλλογή Παραγγελιών
• Φόρτωση
• Διαχείριση Ελέγχου Αποθέματος
• Cross Docking
• Μεταφορά με:
• Παράδοση την Επόμενη Ημέρα
• Παράδοση Αυθημερόν
• Παράδοση Express
• Διαχείριση Επιστροφών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας
Τηλ. 2105560009-10
Email. [email protected]

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

 • Warehouse Services (Container off-loading – Quality Control – Bonded Storage – Controllable FIFO and LIFO processing – Order Picking – Loading – Inventory Control)
 • Pre-Delivery Inspection (PDI)
 • Accessory fittings
 • Vehicle preparation
 • Adapted packaging to the transport of your products (cradles, box, rolling)
 • Secured Transportation to Dealerships and/or End-Users

Our DIN EN ISO 9001/2015 Quality Management certification guarantees for superior handling. Our quality Transport & Logistics Services for Two-Wheelers, All-Terrain Vehicles, Snow Mobiles & Marine Vehicles free you to dedicate your time to your core operations. Together, we will develop an optimised supply chain concept – innovative and tailored to your very needs. Contact us for a consult.

Talk to our Traffic Desk to discuss your requirements.

Tel. (+30)2105560009-10

Email. [email protected]