Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) της Εταιρείας μας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσφέρει πλήρη ορατότητα και έλεγχο απογραφής και υποστηρίζει καθημερινά τη λειτουργία της Εταιρείας μας. Επιπλέον, σε ετήσια βάση, η συγκεκριμένη εφαρμογή αναβαθμίζεται και διαμορφώνεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις νέες ανάγκες και τα μελλοντικά σχέδια των Πελατών μας.

Με βάση τη σπονδυλωτή αρχιτεκτονική του, καλύπτει με πλήρη ευελιξία και αποτελεσματικότητα όλες τις δραστηριότητές μας που απαιτούν μια σύγχρονη και επιτυχημένη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών.

  • Διαδικτυακή βάση για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων σας επιτρέπει να εισάγετε παραγγελίες, Προβολή κατάστασης υπολοίπων και απογραφής 24/7/365.
  • Οι δυνατότητες αναφοράς παρακολουθούν σε συνεχή βάση το απόθεμα του κάθε Πελάτη και παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση 24/7/365.
  • Η χρήση στη συλλογή εμπορευμάτων των συσκευών ανίχνευσης RF και η ασύρματη εκτύπωση αυξάνει την επιλογή και την ακρίβεια των λειτουργιών μας.
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα (FIFO, FEFO, κ.λπ.).
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης με άλλα συστήματα που επιτρέπουν την κατ’ αποκοπή μεταφορά αρχείων για την εισαγωγή και την παρακολούθηση της παραγγελίας/εξαγωγή κόστους.