Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Νέο λογότυπο και εταιρική ταυτότητα

Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Transport & Logistics εκσυγχρονίζει την εταιρική της ταυτότητα και εγκαινιάζει το νέο της λογότυπο.

Το επιχειρηματικό και επαγγελματικό προφίλ μας έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή προκειμένου να αξιολογήσουμε την εταιρική μας ταυτότητα και το λογότυπο μας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι είναι συγχρονισμένα με το ποιοι είμαστε και πού στοχεύουμε.

Μετά από μια ενδελεχή έρευνα καταλήξαμε ότι, η εξέλιξη του ονόματός μας, και όχι η συνολική αλλαγή του, ήταν η κατάλληλη στρατηγική κίνηση για εμάς. Η αλλαγή ενός λογοτύπου περιλαμβάνει πολλά βήματα και απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Στόχος μας για τις επόμενες εβδομάδες είναι ο επανασχεδιασμός, το εξωτερικό των οχημάτων μας, η επαγγελματική ενδυμασία των οδηγών μας και η εφαρμογή της νέας εταιρικής ταυτότητας σε όλο το έντυπο υλικό της εταιρείας.